Intellektuelle ejendomsrettigheder

Medmindre andet er angivet, er webstedet vores ejendom og al kildekode, databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik på webstedet (samlet) »Indhold« og varemærker, servicemærker og logoer deri (»mærkerne«) Ejes eller kontrolleres af os eller licenseret til os, og er beskyttet af ophavs- og varemærkelove og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og illoyal konkurrencelovgivning. udenlandske jurisdiktioner og internationale konventioner.

Indholdet og mærkerne leveres på webstedet “AS IS” til information og personlig brug. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse betingelser for brug, må ingen del af webstedet og intet indhold eller mærker kopieres, gengives. aggregeret, genudgivet, uploadet, udsendt, offentligt vist, kodet, oversat, overført, distribueret, solgt, er licenseret eller på anden måde udnyttet til ethvert kommercielt formål Uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse.

Forudsat at du er berettiget til at bruge webstedet, du får en begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet og til at downloade eller udskrive en kopi af en del af det indhold, hvortil du har indholdet. du har korrekt fået adgang udelukkende for din personlige, ikke-kommerciel anvendelse. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives til dig i og til webstedet, indholdet og mærkerne.